Velkommen til Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning!

Vi er et institutionscenter under Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, der arbejder for at styrke trivsel og udvikling og skabe bedre livsvilkår for kommunens udsatte børn, unge og deres familier. 

Hvilke opgaver løser vi?

Som center varetager vi mange forskellige opgaver i henhold til Servicelovens kapitel 11, som omhandler særlig støtte til børn og unge. Dette omfatter også støtte og behandling til forældre til udsatte og anbragte børn. 

Nogle af de opgaver, som centrets institutioner udfører, er: 

  • Døgnbehandling af børn fra 0-6 år samt familiebehandling (ambulant og ved døgnophold i lejlighed)
  • Støtte og rådgivning til forældre til anbragte børn i Københavns Kommune
  • Børnefaglige undersøgelser ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb (i samarbejde med politi og sygehus)
  • Specialiseret akutberedskab og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb, vold og voldsomme hændelser i og uden for Københavns Kommune
  • Terapeutisk behandling til børn, unge og deres familier
  • Psykologfaglige undersøgelser/udredninger samt rådgivning, undervisning og konsulentbistand

Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning har også sin egen vidensenhed. Den har til formål at bistå centeret og institutionerne med planlægning og udførelse af undersøgelser, evalueringer og projekter og at understøtte den generelle udvikling i centret samt samarbejde og videndeling internt og eksternt.

Under fanen viden og udvikling kan du læse mere om vidensenhedens arbejde samt om projektet "Styrket indlæring, bedre skolegang".

Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os

Centeret rummer følgende institutioner/tilbud: 

PsykologHuset for Børn og Unge

Børnehus Hovedstaden

Forældrestøtten

Orøstrand Skole- og Behandlingshjem 

Børne- og Familiehuset Arild

Som en del af Arild findes tilbudene:

Familieværkstedet 

Suhmsgade Familiebehandling

Under fanen "Institutioner" kan du finde information om institutionernes ydelser, visitationsprocedurer etc.

Ny specialiseret institution i centeret

D. 23. marts åbnede centerets nye store specialiserede og flexible institution Børne- og Familiehuset Arild. 
På Arild er vi specialiserede i at hjælpe udsatte børn og familier så tidligt som muligt. Vi har særlig viden om spæd- og småbørns udvikling, som vi bruger til at understøtte og skabe forandringer.
Vores størrelse og forankring i Københavns Kommunes Socialforvaltning giver en unik specialisering og en bred vifte af foranstaltningsydelser og -indsatser. Vi kan derfor skræddersy løsninger til især:

  • 0-6+årige børn, ældre søskende, forældre og netværk
  • Ufødte børn, gravide kvinder med evt. ældre børn samt deres partnere
  • Ambulant og specialiseret familiebehandling

Centerets tidligere institutioner Københavns Kommunes Børne- og Familieinstitutiton Wibrandtsvej og Familiebehandlingscenter Suhmsgade er nu begge en del af Børne- og Familiehuset Arild. Læs mere på Arilds hjemmeside herover.

Projekt "Styrket indlæring, bedre skolegang" 

Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning har iværksat et fem-årigt forskings- og udviklingsprojekt. 

Projektet er støttet af den AP. Møllerske Støttefond og Egmont Fonden. Se pressemeddelse her.

Målet med projektet er at udvikle og implementere en målrettet, helhedsorienteret og virkningsfuld indsats til bekæmpelse af traumer blandt børn og unge fra udsatte familier.

Forskningsdelen omhandler traumers effekt på børns/unges indlæringsevne.

Du finder mere information om projektet her