Velkommen til Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning!

Vi er et institutionscenter under  Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, der arbejder for at styrke trivsel og udvikling og skabe bedre livsvilkår for kommunens udsatte børn, unge og deres familier. 

 

Hvilke opgaver løser vi?

Som center varetager vi mange forskellige opgaver i henhold til Servicelovens kapitel 11, som omhandler særlig støtte til børn og unge. Dette omfatter også støtte og behandling til forældre til udsatte og anbragte børn. 

Nogle af de opgaver, som centrets institutioner udfører, er: 

  • Døgnbehandling af børn fra 0-6 år samt familiebehandling (ambulant og ved døgnophold i lejlighed)
  • Støtte og rådgivning til forældre til anbragte børn i Københavns Kommune
  • Børnefaglige undersøgelser ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb (i samarbejde med politi og sygehus)
  • Specialiseret akutberedskab og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb, vold og voldsomme hændelser i og uden for Københavns Kommune
  • Terapeutisk behandling til børn, unge og deres familier
  • Psykologfaglige undersøgelser/udredninger samt rådgivning, undervisning og konsulentbistand

Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning har også sin egen vidensenhed. Den har til formål at bistå centeret og institutionerne med planlægning og udførelse af undersøgelser, evalueringer og projekter og at understøtte den generelle udvikling i centret samt samarbejde og videndeling internt og eksternt. 

Under fanen om os finder du en overordnet beskrivelse af institutionernes målgrupper, kompetencer og ydelser.

Under fanen institutioner finder du links til de enkelte institutioner, hvor du kan finde mere detaljeret viden om institutionernes ydelser samt informationsmateriale fra institutionerne og information om visitation

Under fanen viden og udvikling kan du læse mere om vidensenhedens arbejde. 

Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os